Privacy

PMU Noord Nederland

>

Privacybeleid pmu noord nederland

cookies

PMU Noord Nederland verzamelt GEEN gegevens (cookies) bij het gebruik van de website www.pmunoordnederland.nl. Er worden dus GEEN gegevens van jou opgeslagen bij het bezoeken van onze website. Voorop staat dat PMU Noord Nederland behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

contactformulier

Via het contactformulier kun je jouw naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of verdere informatie PMU Noord Nederland verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat PMU Noord Nederland deze informatie opslaat. Als je producten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Je kunt je via onze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief. In dat geval vragen wij je enkel om je e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Verder kun je het contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en woonplaats en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.

Gebruik van persoonsgegevens

PMU Noord Nederland gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen: - voor het doorsturen naar jou van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van PMU Noord Nederlanden andere opgevraagde informatie; - om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten; - voor interne administratie - De GGD kan bij een controle t.b.v. naleving hygiene voorschriften en veilig tatoeeren, inzage vragen om te kijken hoe wij je gegevens bewaren. Dit is de enige externe organisatie die deze bevoegdheid heeft.

Inzage en/of correctie van je gegevens

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via:

info@pmunoordnederland.nl
Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van PMU Noord Nederland . (betaalgegevens voor de Belastingdienst)

Delen van uw gegevens met derden

Hieronder kunt u lezen met welke organisaties PMU Noord Nederland persoonsgegevens deelt.

Webhosting

Wij nemen webhosting af via Vevida. Jouw gegevens worden alleen doorgegeven en gebruikt om aan ons te versturen middels het contactformulier wat je in kunt vullen op onze website. Vevida verwerkt deze persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Ze worden enkel naar ons doorgestuurd zodat wij jouw bericht ontvangen.

Mailinglist en ons afspraaksysteem

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via Mailchimp en afspraken via Salonized.com. Mailchimp en Salonized.com zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Mailchimp en Salonized.com beveiligd opgeslagen.

Webwinkels

Op onze site vindt je de webwinkels van Medex en Lakshmi. Wanneer je een bestelling plaatst kom je automatisch terecht in het Privacy beleid van deze Webwinkels. Je kunt ten alle tijden ook deze gegevens opvragen.

Bezorgdiensten

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. PMU Noord Nederland . zal verder geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij: - je ons hiervoor toestemming hebt gegeven; - er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens

Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met PMU Noord Nederland via: info@pmunoordnederland.nl

Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren. Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Externe websites

Deze site bevat links naar andere websites. PMU Noord Nederland is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. PMU Noord Nederland raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 26 januari 2020.